สถิติ จำแนกตามภาค
กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการ
ปีการศึกษา :
ระดับชั้น :
จำแนกข้อมูล :
ภาวะการมีงานทำของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
*** ข้อมูลสารสนเทศนี้ จะแสดงเฉพาะสถานศึกษาที่ส่งข้อมูลแล้วเท่านั้น
ลำดับที่
แบ่งตามภาค
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
ภาคเหนือ
2760 / 2625
2198
106
321
95.11
150
99
2
ภาคกลาง
4719 / 4551
3701
187
663
96.44
321
185
3
ภาคตะวันออก และ กทม.
1754 / 1643
1487
17
139
93.67
43
30
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3632 / 3216
2635
133
448
88.55
168
168
5
ภาคใต้
2444 / 2387
2075
60
252
97.67
102
82
รวม
15309 / 14422
12096
503
1823
94.21
784
564
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามภาค


สถิติ จำแนกตามจังหวัด
ลำดับที่
จังหวัด
จำนวนสถานศึกษา
รวม/ส่ง/ไม่ส่ง/คิดเป็น %
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
กรุงเทพมหานคร
21 / 3 / 18 / 14%
559 / 541
503
3
35
96.78%
18
15
2
จันทบุรี
4 / 1 / 3 / 25%
/
0.00%
3
ฉะเชิงเทรา
7 / 1 / 6 / 14%
25 / 19
19
0
0
76.00%
0
0
4
ชลบุรี
8 / 2 / 6 / 25%
514 / 483
456
1
26
93.97%
4
6
5
ตราด
3 / 1 / 2 / 33%
54 / 54
42
8
4
100.00%
1
2
6
นครนายก
3 / 0 / 3 / 0%
/
0.00%
7
นนทบุรี
1 / 0 / 1 / 0%
/
0.00%
8
ปราจีนบุรี
4 / 1 / 3 / 25%
/
0.00%
9
ปทุมธานี
3 / 1 / 2 / 33%
567 / 519
452
0
67
91.53%
19
3
10
ระยอง
5 / 0 / 5 / 0%
/
0.00%
11
สระแก้ว
3 / 1 / 2 / 33%
35 / 27
15
5
7
77.14%
1
4
12
สมุทรปราการ
4 / 0 / 4 / 0%
/
0.00%
รวม
66 / 11 / 55
1754 / 1643
1487
17
139
93.67%
43
30
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามจังหวัด
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2281-5555 แฟ๊กซ์ 0-2282-0855