สถิติ จำแนกตามภาค
กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการ
ปีการศึกษา :
ระดับชั้น :
จำแนกข้อมูล :
ภาวะการมีงานทำของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
*** ข้อมูลสารสนเทศนี้ จะแสดงเฉพาะสถานศึกษาที่ส่งข้อมูลแล้วเท่านั้น
ลำดับที่
แบ่งตามภาค
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
ภาคเหนือ
251 / 251
210
16
25
100.00
104
2
2
ภาคกลาง
73 / 73
64
6
3
100.00
2
0
3
ภาคตะวันออก และ กทม.
116 / 46
40
2
4
39.66
3
0
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
295 / 272
233
0
39
92.20
25
0
5
ภาคใต้
/
0.00
รวม
735 / 642
547
24
71
87.35
134
2
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามภาค


สถิติ จำแนกตามจังหวัด
ลำดับที่
จังหวัด
จำนวนสถานศึกษา
รวม/ส่ง/ไม่ส่ง/คิดเป็น %
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
กรุงเทพมหานคร
21 / 2 / 19 / 10%
86 / 30
24
2
4
34.88%
3
0
2
จันทบุรี
4 / 1 / 3 / 25%
/
0.00%
3
ฉะเชิงเทรา
7 / 1 / 6 / 14%
30 / 16
16
0
0
53.33%
0
0
4
ชลบุรี
8 / 0 / 8 / 0%
/
0.00%
5
ตราด
3 / 0 / 3 / 0%
/
0.00%
6
นครนายก
3 / 0 / 3 / 0%
/
0.00%
7
นนทบุรี
1 / 0 / 1 / 0%
/
0.00%
8
ปราจีนบุรี
4 / 0 / 4 / 0%
/
0.00%
9
ปทุมธานี
3 / 0 / 3 / 0%
/
0.00%
10
ระยอง
5 / 0 / 5 / 0%
/
0.00%
11
สระแก้ว
3 / 0 / 3 / 0%
/
0.00%
12
สมุทรปราการ
4 / 0 / 4 / 0%
/
0.00%
รวม
66 / 4 / 62
116 / 46
40
2
4
39.66%
3
0
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามจังหวัด


สถิติ จำแนกตามสถานศึกษา
ลำดับ
ชื่อสถานศึกษา
การส่งข้อมูล จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
2
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
3
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
ส่งข้อมูลแล้ว
63 / 63
49
5
9
100.00
7
0
4
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
รวม
63 / 63
49
5
9
100.00%
7
0
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามสถานศึกษา


สถิติ เธงเธดเธ—เธขเธฒเธฅเธฑเธขเธเธฒเธฃเธญเธฒเธŠเธตเธžเธ™เธฒเธขเธฒเธขเธญเธฒเธก

 

 

 

 

จำนวน

จำนวนผู้ไม่มีงานทำ

จำนวนผู้มีงานทำ

 

การปฏิบัติงาน

 

ช่องหมายเลขให้ตรวจสอบข้อมูล

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ประเภทวิชาสาขาวิชา

ผู้เข้าสอบ

ผู้สำเร็จ

ผู้ติดตามได้

ผู้ศึกษาต่อ

รองาน

ว่างงาน

ราชการ

เอกชน

ธุรกิจส่วนตัว

อื่นๆ

ตรงตามวุฒิ

ไม่ตรงตามวุฒิ

ไม่ตอบ

รายได้เฉลี่ย

ปวช.3 อุตสาหกรรม
เครื่องกล

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ปวช.3 อุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

4

4

4

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

12000

ปวช.3 อุตสาหกรรม
การก่อสร้าง

14

14

14

13

0

0

0

1

0

0

1

0

0

58

ปวช.3 พาณิชยกรรม
พณิชยการ

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ปวช.3 พาณิชยกรรม
พณิชยการ

19

19

19

16

0

0

0

3

0

0

3

0

0

7307

ปวช.3 พาณิชยกรรม

24

24

24

18

0

1

0

3

2

0

3

0

2

16000

รวม

63

63

63

49

0

5

0

7

2

0

7

0

2

ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2281-5555 แฟ๊กซ์ 0-2282-0855