สถิติ จำแนกตามภาค
กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการ
ปีการศึกษา :
ระดับชั้น :
จำแนกข้อมูล :
ภาวะการมีงานทำของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
*** ข้อมูลสารสนเทศนี้ จะแสดงเฉพาะสถานศึกษาที่ส่งข้อมูลแล้วเท่านั้น
ลำดับที่
แบ่งตามภาค
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
ภาคเหนือ
6300 / 5720
4767
355
598
90.79
271
143
2
ภาคกลาง
8090 / 7619
6167
340
1112
94.18
441
312
3
ภาคตะวันออก และ กทม.
6171 / 5316
4414
125
777
86.14
489
184
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6043 / 5350
4238
278
834
88.53
358
296
5
ภาคใต้
4513 / 4379
3770
74
535
97.03
193
146
รวม
31117 / 28384
23356
1172
3856
91.22
1752
1081
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามภาค


สถิติ จำแนกตามจังหวัด
ลำดับที่
จังหวัด
จำนวนสถานศึกษา
รวม/ส่ง/ไม่ส่ง/คิดเป็น %
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
กาฬสินธุ์
6 / 2 / 4 / 33%
96 / 96
56
0
40
100.00%
19
8
2
ขอนแก่น
11 / 3 / 8 / 27%
523 / 487
381
27
79
93.12%
19
17
3
ชัยภูมิ
5 / 1 / 4 / 20%
70 / 35
28
0
7
50.00%
0
0
4
นครพนม
3 / 1 / 2 / 33%
51 / 51
40
2
9
100.00%
7
1
5
นครราชสีมา
12 / 4 / 8 / 33%
821 / 786
631
48
107
95.74%
57
50
6
บุรีรัมย์
7 / 2 / 5 / 29%
77 / 60
34
21
5
77.92%
4
0
7
มหาสารคาม
6 / 2 / 4 / 33%
316 / 316
227
10
79
100.00%
20
37
8
มุกดาหาร
3 / 0 / 3 / 0%
/
0.00%
9
ยโสธร
3 / 1 / 2 / 33%
532 / 482
387
14
81
90.60%
27
17
10
ร้อยเอ็ด
8 / 0 / 8 / 0%
83 / 71
38
8
25
85.54%
4
4
11
เลย
4 / 1 / 3 / 25%
211 / 175
162
0
13
82.94%
6
5
12
ศรีสะเกษ
8 / 1 / 7 / 13%
208 / 182
123
10
49
87.50%
24
14
13
สกลนคร
4 / 3 / 1 / 75%
774 / 607
506
42
59
78.42%
14
41
14
สุรินทร์
8 / 1 / 7 / 13%
206 / 206
121
10
75
100.00%
45
30
15
หนองคาย
5 / 2 / 3 / 40%
428 / 374
327
18
29
87.38%
12
17
16
บึงกาฬ
0 / 0 / 0 / 0%
/
0.00%
17
หนองบัวลำภู
2 / 0 / 2 / 0%
/
0.00%
18
อุดรธานี
9 / 3 / 6 / 33%
295 / 285
250
7
28
96.61%
12
10
19
อำนาจเจริญ
2 / 0 / 2 / 0%
/
0.00%
20
อุบลราชธานี
9 / 6 / 3 / 67%
1352 / 1137
927
61
149
84.10%
88
45
รวม
115 / 33 / 82
6043 / 5350
4238
278
834
88.53%
358
296
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามจังหวัด
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2281-5555 แฟ๊กซ์ 0-2282-0855