สถิติ จำแนกตามภาค
กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการ
ปีการศึกษา :
ระดับชั้น :
จำแนกข้อมูล :
ภาวะการมีงานทำของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
*** ข้อมูลสารสนเทศนี้ จะแสดงเฉพาะสถานศึกษาที่ส่งข้อมูลแล้วเท่านั้น
ลำดับที่
แบ่งตามภาค
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
ภาคเหนือ
2760 / 2625
2198
106
321
95.11
150
99
2
ภาคกลาง
4719 / 4551
3701
187
663
96.44
321
185
3
ภาคตะวันออก และ กทม.
1754 / 1643
1487
17
139
93.67
43
30
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3632 / 3216
2635
133
448
88.55
168
168
5
ภาคใต้
2444 / 2387
2075
60
252
97.67
102
82
รวม
15309 / 14422
12096
503
1823
94.21
784
564
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามภาค


สถิติ จำแนกตามจังหวัด
ลำดับที่
จังหวัด
จำนวนสถานศึกษา
รวม/ส่ง/ไม่ส่ง/คิดเป็น %
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
กาฬสินธุ์
6 / 1 / 5 / 17%
/
0.00%
2
ขอนแก่น
11 / 1 / 10 / 9%
242 / 206
160
4
42
85.12%
4
1
3
ชัยภูมิ
5 / 0 / 5 / 0%
/
0.00%
4
นครพนม
3 / 0 / 3 / 0%
/
0.00%
5
นครราชสีมา
12 / 1 / 11 / 8%
488 / 468
419
16
33
95.90%
20
13
6
บุรีรัมย์
7 / 0 / 7 / 0%
/
0.00%
7
มหาสารคาม
6 / 1 / 5 / 17%
251 / 251
190
8
53
100.00%
11
20
8
มุกดาหาร
3 / 0 / 3 / 0%
/
0.00%
9
ยโสธร
3 / 1 / 2 / 33%
532 / 482
387
14
81
90.60%
27
17
10
ร้อยเอ็ด
8 / 0 / 8 / 0%
/
0.00%
11
เลย
4 / 1 / 3 / 25%
211 / 175
162
0
13
82.94%
6
5
12
ศรีสะเกษ
8 / 0 / 8 / 0%
/
0.00%
13
สกลนคร
4 / 1 / 3 / 25%
370 / 303
240
11
52
81.89%
11
39
14
สุรินทร์
8 / 1 / 7 / 13%
206 / 206
121
10
75
100.00%
45
30
15
หนองคาย
5 / 1 / 4 / 20%
185 / 185
148
16
21
100.00%
8
13
16
บึงกาฬ
0 / 0 / 0 / 0%
/
0.00%
17
หนองบัวลำภู
2 / 0 / 2 / 0%
/
0.00%
18
อุดรธานี
9 / 1 / 8 / 11%
55 / 55
44
2
9
100.00%
5
3
19
อำนาจเจริญ
2 / 0 / 2 / 0%
/
0.00%
20
อุบลราชธานี
9 / 4 / 5 / 44%
1092 / 885
764
52
69
81.04%
31
27
รวม
115 / 14 / 101
3632 / 3216
2635
133
448
88.55%
168
168
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามจังหวัด
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2281-5555 แฟ๊กซ์ 0-2282-0855