สถิติ จำแนกตามภาค
กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการ
ปีการศึกษา :
ระดับชั้น :
จำแนกข้อมูล :
ภาวะการมีงานทำของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
*** ข้อมูลสารสนเทศนี้ จะแสดงเฉพาะสถานศึกษาที่ส่งข้อมูลแล้วเท่านั้น
ลำดับที่
แบ่งตามภาค
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
ภาคเหนือ
9414 / 7885
3192
1308
3385
83.76
1545
620
2
ภาคกลาง
10668 / 10060
2435
1651
5974
94.30
3284
1089
3
ภาคตะวันออก และ กทม.
6992 / 5179
1764
246
3169
74.07
1789
509
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9567 / 7696
2388
776
4532
80.44
2223
1350
5
ภาคใต้
4671 / 4454
2085
305
2064
95.35
905
541
รวม
41312 / 35274
11864
4286
19124
85.38
9746
4109
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามภาค


สถิติ จำแนกตามจังหวัด
ลำดับที่
จังหวัด
จำนวนสถานศึกษา
รวม/ส่ง/ไม่ส่ง/คิดเป็น %
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
กาฬสินธุ์
6 / 2 / 4 / 33%
102 / 102
5
1
96
100.00%
67
1
2
ขอนแก่น
11 / 3 / 8 / 27%
1038 / 1020
293
67
660
98.27%
413
158
3
ชัยภูมิ
5 / 1 / 4 / 20%
53 / 26
2
1
23
49.06%
1
0
4
นครพนม
3 / 1 / 2 / 33%
53 / 53
17
2
34
100.00%
23
5
5
นครราชสีมา
12 / 4 / 8 / 33%
1314 / 1244
587
86
571
94.67%
304
259
6
บุรีรัมย์
7 / 2 / 5 / 29%
81 / 66
16
31
19
81.48%
15
3
7
มหาสารคาม
6 / 2 / 4 / 33%
565 / 561
119
31
411
99.29%
89
214
8
มุกดาหาร
3 / 0 / 3 / 0%
/
0.00%
9
ยโสธร
3 / 1 / 2 / 33%
686 / 562
134
57
371
81.92%
169
65
10
ร้อยเอ็ด
8 / 0 / 8 / 0%
257 / 222
31
46
145
86.38%
18
39
11
เลย
4 / 1 / 3 / 25%
324 / 261
152
0
109
80.56%
28
79
12
ศรีสะเกษ
8 / 1 / 7 / 13%
126 / 98
15
32
51
77.78%
18
17
13
สกลนคร
4 / 3 / 1 / 75%
1105 / 340
62
64
214
30.77%
64
127
14
สุรินทร์
8 / 1 / 7 / 13%
105 / 105
8
13
84
100.00%
45
39
15
หนองคาย
5 / 2 / 3 / 40%
609 / 505
147
80
278
82.92%
180
94
16
บึงกาฬ
0 / 0 / 0 / 0%
/
0.00%
17
หนองบัวลำภู
2 / 0 / 2 / 0%
/
0.00%
18
อุดรธานี
9 / 3 / 6 / 33%
806 / 713
187
67
459
88.46%
122
61
19
อำนาจเจริญ
2 / 0 / 2 / 0%
/
0.00%
20
อุบลราชธานี
9 / 6 / 3 / 67%
2343 / 1818
613
198
1007
77.59%
667
189
รวม
115 / 33 / 82
9567 / 7696
2388
776
4532
80.44%
2223
1350
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามจังหวัด
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2281-5555 แฟ๊กซ์ 0-2282-0855